• Άνοιγμα νέας χρήσης

Στην οθόνη αυτή γίνεται το άνοιγμα Νέας Χρήσης. Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

  • περιγραφή της χρήσης
  • ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης

και πατάμε το πλήκτρο «Άνοιγμα Νέας Χρήσης».