Λήψη αντιγράφων ασφαλείας


Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας (backup) της βάσης δεδομένων.Ανοίγοντας την φόρμα θα πρέπει:


  • Να επιλέξετε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης σας. (Σημείωση: Τον φάκελο αποθήκευσης τον επιλέγετε από τους δίσκους του sql server στον οποίο φιλοξενείται η βάση δεδομένων και όχι από τον τοπικό σταθμό εργασίας).
  • Το όνομα με το οποίο θα αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας. Από προεπιλογής, η φόρμα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία μαζί με το όνομα της βάσης
  • Να πατήσετε το κουμπί "Λήψη Αντιγράφου" ώστε να εκτελεστεί η διαδικασία.