• Παραστατικά αγορών-πωλήσεων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι παράμετροι των Παραστατικών Αγορών Πωλήσεων.

Για κάθε Παραστατικό συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Εις (αν είναι παραστατικό Αγοράς ή Πώλησης)
  • Πις (αν είναι Πιστωτικό παραστατικό)
  • Άρθρο λογιστικής (το Άρθρο που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με την Λογιστική)
  • Παραστατικό Ειδών (ποιο παραστατικό από τα Παραστατικά Αποθήκης θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της Αποθήκης)
  • Επόμενο Παραστατικό (αν είναι συμπληρωμένο τότε το παραστατικό μπορεί να μετασχηματιστεί σε επόμενο παραστατικό π.χ. Δ.Α. σε Τιμολόγιο κλπ)
  • Χρηματοοικονομικά Παραστατικά (με τα οποία θα γίνεται η εξόφληση του τιμολογίου σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι Μετρητοίς ή με Πιστωτική Κάρτα).


Αν το παραστατικό εκτυπώνεται συμπληρώνουμε επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Εκτυπούμενος τίτλος
  • Σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση (μπορούμε να συμπληρώσουμε πολλές σειρές και πριν την έκδοση κάθε παραστατικού να επιλέγουμε την σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκάστοτε έκδοση).