• Διαχείριση χρηστών

Με την εργασία αυτή γίνεται η διαχείριση των χρηστών της εφαρμογής.

Στην σελίδα «Κατάλογος» εμφανίζεται μία λίστα όλων των χρηστών της εφαρμογής η οποία μπορεί να ταξινομηθεί κατά:

  1. Κωδικό Χρήστη
  2. Πλήρες όνομα χρήστη
  3. Παράρτημα

και για κάθε χρήστη εμφανίζονται στο κάτω μέρος τα στοιχεία του.


Η διαχείριση των χρηστών γίνεται με τα ακόλουθα πλήκτρα:


       Δημιουργία νέου χρήστη

Πατώντας το πλήκτρο «Δημιουργία νέου χρήστη» εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του χρήστη και αποθηκεύουμε με το ακόλουθο πλήκτρο  .


Προσοχή!


Η αναγνώριση χρήστη πρέπει να είναι SQL authentication.       Μεταβολή στοιχείων χρήστη

Πατώντας το πλήκτρο «Μεταβολή στοιχείων χρήστη» εμφανίζεται η επόμενη οθόνη στην οποία μπορούμε να μεταβάλουμε τα στοιχεία του χρήστη.


       Διαγραφή του χρήστη από την βάση της εφαρμογής

Στην σελίδα Λογαριασμοί εμφανίζεται μία λίστα όλων των λογαριασμών του SQL Server με τους οποίους είναι συνδεδεμένος ο επιλεγμένος χρήστης.


Η διαχείριση των χρηστών γίνεται με τα ακόλουθα πλήκτρα:


       Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για τον επιλεγμένο λογαριασμό

Την εργασία αυτή μπορεί να την εκτελέσει μόνο ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων ή ο κάθε χρήστης μόνο για τον εαυτό του.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή, ή ενός λογαριασμού που δεν είναι ενεργός.


       Απενεργοποίηση λογαριασμού


       Ενεργοποίηση λογαριασμού

Συνδέει τον επιλεγμένο λογαριασμό του χρήστη με ένα account του SQL Server.

Την εργασία αυτή μπορεί να την εκτελέσει μόνο ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων.