• Παραστατικά ειδών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι παράμετροι των Παραστατικών Ειδών.

Για κάθε Παραστατικό συμπληρώνουμε:

 • Κωδικό
 • Περιγραφή
 • Αξία (αν ενημερώνει Αξία στην Αποθήκη)
 • Πος (αν ενημερώνει Ποσότητα στην Αποθήκη)
 • Εις (αν είναι Εισαγωγής ή Εξαγωγής)
 • Αρν (αν η εγγραφή γίνεται με αρνητικό πρόσημο π.χ. επιστροφή πώλησης = αρνητική εξαγωγή)
 • Τ.Τ.Κ. (αν ενημερώνεται η Τ.Τ.Κ. = Τελευταία Τιμή Κόστους μόνο σε παραστατικά εισαγωγής)
 • Απογρ (αν είναι παραστατικό Απογραφής)
 • Εκκρεμή (αν αφήνει Εκκρεμότητα η οποία θα κλείσει με τον μετασχηματισμό του σε επόμενο παραστατικό)
 • Επίπεδο (σε τι επίπεδο βρίσκεται το παραστατικό)

Υπάρχουν 4 επίπεδα παραστατικών:

  • Προσφορές
  • Παραγγελίες
  • Δελτία Αποστολής (ποσοτικά παραστατικά)
  • Τιμολόγια (αξιακά παραστατικά)
 • Χρήση τιμής (ποια τιμή του είδους θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό έχοντας ο χρήστης την επιλογή να την αλλάξει).

Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

  • Χονδρική
  • Λιανική
  • Τελευταία τιμή κόστους
  • Μέση τιμή κόστους
  • Τελευταία τιμή αγοράς
  • Τιμή κόστους LIFO
  • Τιμή κόστους FIFO