• Κατηγορίες επαφών εταιριών

Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι :


  • Περιγραφή της θέσης υπεύθυνου.
  • Ρόλος υπεύθυνου στην εταιρία.