• Κατηγορίες εταιριώνΗ διαμόρφωση των κατηγοριών των εταιριών είναι ελεύθερη και καθορίζεται από τις ανάγκες του φορέα κατάρτισης ως προς μία πρόσθετη ομαδοποίση. Στο παρόν παράδειγμα η κατηγοριοποίηση εγινε με δύο ομάδες, Α & Β.Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι :


  • Κωδικός
  • Περιγραφή  κατηγορίας