• Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας


Στην οθόνη αυτή μπορούμε να συμπληρώσουμε τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας των εταιριών του μητρώου.
Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι :


  • Κωδικός
  • Περιγραφή δραστηριότητας