• Καταστάσεις αγγελιών

Με τις καταστάσεις αγγελιών μπορούμε να εξάγουμε με τα κριτήρια που επιθυμούμε αναφορές που αφορούν σε θέσεις εργασίας των εταιριών του μητρώου μας. Η διαδικασία εξαγωγής των δεδομένων είναι ακριβώς ίδια όπως περιγράφεται παραπάνω.