• Καταστάσεις εταιριών

 

Αφού καταχωρήσουμε τις επιθυμητές τιμές στη φόρμα των φίλτρων, ο συνδυασμός των τιμών αυτών θα οδηγήσει στην εμφάνιση της λίστας στην οθόνη με δύο τρόπους


  •  Προβολή αναφοράς και δυνατότητα αποθήκευσης σε διάφορες μορφές αρχείων.

  •   Εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης του φίλτρου σε φύλλα Excel  και δυνατότητα αποθήκευσης στην μορφή αυτή