ΚαταστάσειςΟι «Καταστάσεις» εταιριών/αγγελιών αφορούν καταλόγους οι οποίοι υπακούν στα φίλτρα που έχει ορίσει ο χρήστης. Mε χρήση των φίλτρων αυτών, μπορούμε να προβάλλουμε ή να εκτυπώσουμε μια ποικιλία καταστάσεων στοιχείων εταιριών/αγγελιών.