Διαχείριση εταιρειών


 • Βασικά

Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή την σελίδα είναι:


 • Επωνυμία. Η επωνυμία της εταιρείας
 • Τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει)
 • Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)
 • Τ.Κ.
 • Πόλη
 • ΟΤΑ: Ζητείται ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΟΤΑ λαμβάνεται από πίνακα ο οποίος είναι συμπληρωμένος από την εφαρμογή. Ο χρήστης μπορεί μόνο να δει τον πίνακα, χωρίς να μπορεί να κάνει μεταβολές, με την εργασία Προγράμματα-Παράμετροι προγραμμάτων-Γεωγραφικά δεδομένα-ΟΤΑ.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταχωρηθεί το στοιχείο:

  • Με κατευθείαν εύρεση
  • Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  ανοίγει η παρακάτω φόρμαστην οποία αναζητούμε τον ΟΤΑ κατά περιφέρεια και νομό κάνοντας την εύρεση πιο εύκολη.

 • Υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος του κεντρικού της εταιρείας. Το στοιχείο συμπληρώνεται από τις εγγραφές που θα καταχωρηθούν στην σελίδα «Επαφές».
 • Τηλέφωνο 1
 • Τηλέφωνο 2
 • Fax
 • Κινητό
 • E-mail
 • ΑΦΜ. Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
 • ΔΟΥ
 • ΑΔΤ. Μην συμπληρώνετε το πεδίο αυτό.
 • A.M.E IKA
 • Παρατηρήσεις. (Πεδίο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ελεύθερα όποιο κείμενο θέλει σχετικά με την εταιρεία. Δεν έχει όριο μεγέθους.)

 


 

 • Δραστηριότητα. (Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας. Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Καταρτιζόμενοι – Παράμετροι – Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας.)
 • ΣΤΑΚΟΔ-2003. ( Η κατάταξη της εταιρείας  κατά ΣΤΑΚΟΔ. Τα στοιχεία έρχονται από πίνακα ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος στον χρήστη.)
 • ΣΤΑΚΟΔ-91
 • Αντικείμενο εργασιών
 • Έτος ίδρυσης
 • Αριθμός απόφασης ίδρυσης
 • Νομική μορφή. (Η νομική μορφή της εταιρείας. Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εργαλεία – Γενικές παράμετροι – Νομικές μορφές εταιρειών.)
 • Ισχύς εκπροσώπισης απο
 • Κύκλος εργασιών. (Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την προηγούμενη χρήση).
 • Δραστηριότητα.
 • Σύλλογος-Αριθμός μελών
 • Μικρομεσαία. (Αν η εταιρεία είναι μικρομεσαία ή όχι.)
 • Εποχική
 • Εχει ISO
 • Μικρομεσαία. (Αν η εταιρεία είναι μικρομεσαία ή όχι.)
 • Εχει HACCP
 • Στοιχεία τρπέζης
  • Τράπεζα
  • Υποκατάστημα
  • Λογαριασμός
 • ΟΑΕΔ
 • ΟΑΕΔ ΚΥΛΠ ( για ΛΑΕΚ)
 • Κωδικος ΚΛΕ  (ελευθερος προς χρήση)
 • Κατηγορίες εταιριών( Η κατηγοριοποίηση είναι ελεύθερη. Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εταιρίες – Παράμετροι – κατηγορίες εταιριών.)
 • Προϊόντα και υπηρεσίες( Η κατηγοριοποίηση είναι ελεύθερη. Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εταιρίες – Παράμετροι – προϊόντα και υπηρεσίες.)


 • Προσωπικά


Σε αυτή την σελίδα συμπληρώνουμε στοιχεία μόνο για εταιρείες οι οποίες είναι προσωπικές, δηλαδή το ΑΦΜ τους ταυτίζεται με το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη τους.Τα στοιχεία που καταχωρούμε είναι


 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο


Μην συμπληρώνετε άλλα στοιχεία σε αυτή την σελίδα.

Όταν πρόκειται για προσωπική εταιρεία, πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά αυτή η σελίδα.


 • Επαφές


Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία διαφόρων προσώπων με τα οποία έχουμε επαφή στην εταιρεία. Οπωσδήποτε καταχωρούνται τα στοιχεία του υπευθύνου του κεντρικού και όλων των υποκαταστημάτων.Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή την σελίδα είναι:


 • Ονοματεπώνυμο
 • Τμήμα. Το τμήμα στο οποίο εργάζεται
 • Θέση. Η θέση την οποία κατέχει.
 • Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)
 • Τ.Κ.
 • Πόλη
 • Τηλέφωνο 1
 • Τηλέφωνο 2
 • Fax
 • Κινητό
 • E-mail
 • Πλήρη στοιχεία σε.
 • Σχέση. ( Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εταιρίες – Παράμετροι – κατηγορίες επαφών εταιριών).
 • Είναι μέλος ΔΣ.
 • Παρατηρήσεις. (Πεδίο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ελεύθερα όποιο κείμενο θέλει σχετικά με την επαφή. Δεν έχει όριο μεγέθους.) • Υποκαταστήματα


Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των υποκαταστημάτων της εταιρείας.Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά υποκατάστημα είναι


 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)
 • Τ.Κ.
 • Πόλη
 • Υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος του υποκαταστήματος. Το στοιχείο συμπληρώνεται από τις εγγραφές που θα καταχωρηθούν στην σελίδα «Επαφές».
 • Τηλέφωνο 1
 • Τηλέφωνο 2
 • Fax
 • E-mail
 • Παρατηρήσεις. Πεδίο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ελεύθερα όποιο κείμενο θέλει σχετικά με το υποκατάστημα. Δεν έχει όριο μεγέθους. • Τμήματα


Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των τμημάτων της εταιρείας.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά τμήμα είναι


 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Αρ.Εργαζ.. Ο αριθμός των εργαζομένων στο τμήμα
 • Πλη. Αν το τμήμα είναι τμήμα πληροφορικής ή όχι. • Ομάδες

 

Η φόρμα των ομάδων συμπληρώνεται όταν υλοποιούνται προγράμματα ΛΑΕΚ

 • Περιέχει τις εταιρίες. (Σε περίπτωση που η εταιρία είναι σύλλογος, καταχωρούμε τα μέλη του συλόγου).
 • Υπάγεται στις εταιρίες. (Η διαδικασια αυτή η θα γινει σε επιπεδο συλογου, οποτε ενημερωνεται αυτοματα το πεδιο «υπαγεται στις εταιριες» στο αντιστοιχο μελος η σε επιπεδο μελους, οποτε θα ενημερωθει ο αντιστοιχος συλλογος στο πεδιο «περιεχει τις εταιριες»).
 • Θέσεις

                       


Στην φόρμα αυτή λαμβάνει χώρα η περιγραφή και η διασύνδεση των προσφερομένων θέσεων εργασίας από την εταιρία. Η μορφοποίηση των καταχωρήσεων βοηθάει στην σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας από την αντίστοιχη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης «Πυξίδα απασχόλησης»
 • Επικοινωνίες


Στην σελίδα αυτή καταχωρείται το ιστορικό των επικοινωνίων με του φορέα κατάρτισης με την εταιρία.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά επικοινωνία  είναι:


 • Ημερομηνία-Ωρα.
 • Χειριστής. ( Ο χρήστης του φορέα κατάρτισης).
 • Μορφη επικοινωνίας. (Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εργάλεια – Βοηθητικά αρχεία – λόγοι επικοινωνίας )
 • Λόγος. (Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Εργάλεια – Βοηθητικά αρχεία –τρόποι επικοινωνίας )
 • Υπεύθυνος. (Λαμβάνεται από την σελίδα «επαφές»  της εταιρίας ).
 • Θέμα
 • Ε/Ο. (Ε = Εκκρεμής επικοινωνία, Ο= Ολοκληρώθηκε)
 • Παρατηρήσεις


 • Εκδηλώσεις


Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των εκδηλώσεων στις οποίες έχει προσκληθεί η εταιρεία.Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της εταιρείας με μία εκδήλωση είτε από αυτή την σελίδα είτε από την οθόνη καταχώρησης εκδηλώσεων.


Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:

 • Εκδήλωση. Η εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία.(Τα στοιχεία λαμβάνονται από πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος με την εργασία Καταρτιζόμενοι-Προώθηση στην Απασχόληση-Εκδηλώσεις δραστηριότητες Προώθησης).

Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία:

  • Πρόγραμμα. Ο κωδικός και η περιγραφή του προγράμματος για το οποίο έγινε η εκδήλωση.
  • Ημερομηνία. Η ημερομηνία που έγινε η εκδήλωση.
 • Παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις για την συμμετοχή της εταιρείας στην εκδήλωση.
 • Λοιπές εργασίες


 


Στην οθόνη καταχώρησης εταιρειών με δεξί κλικ εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο μενού:Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με την χρήση του αναδυόμενου μενού είναι:


 • ΕκδηλώσειςΜε την εργασία αυτή συνδέουμε την  επιλεγμένη εταιρεία, ή τις εταιρείες που εμφανίζονται στην λίστα, με μία εκδήλωση στην οποία έχουν προσκληθεί.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνηστην οποία συμπληρώνουμε την εκδήλωση και πιθανές παρατηρήσεις για την συμμετοχή της εταιρείας.


 • Συναλλασσόμενος

Εργασίες που αφορούν στην  εταιρεία ως συναλλασσόμενο.  • Άνοιγμα φόρμας συναλλασσομένου.

Ανοίγει την φόρμα καταχώρησης στοιχείων συναλλασσομένου και εμφανίζει τα στοιχεία της επιλεγμένης εταιρείας ως συναλλασσόμενου.

  • Δημιουργία εγγραφής συναλλασσόμενου (επιλεγμένου)

Δημιουργεί την εγγραφή του συναλλασσόμενου για την  επιλεγμένη εταιρεία. Αν η εγγραφή υπάρχει ήδη δεν γίνεται καμία ενέργεια.

Για να μπορέσει να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι οπωσδήποτε συμπληρωμένο το ΑΦΜ της εταιρείας και να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένος συναλλασσόμενος με αυτό το ΑΦΜ. Στην περίπτωση που η εφαρμογή αρνηθεί την δημιουργία εγγραφής συναλλασσόμενου λόγω ύπαρξης συναλλασσόμενου με το ίδιο ΑΦΜ, πρέπει να γίνει η σύνδεση του υπάρχοντος συναλλασσόμενου με την  εταιρεία από την φόρμα συναλλασσομένων.

  • Δημιουργία εγγραφής συναλλασσόμενου (ομαδικά)

Δημιουργεί εγγραφές συναλλασσόμενων για όλες τις εταιρείες που εμφανίζονται στην λίστα. Π.χ. μέσω χρήσης φίλτρου φέρνουμε στην λίστα τις εταιρείες ενός προγράμματος και δημιουργούμε τις εγγραφές συναλλασσομένων ομαδικά.