Εταιρίες πρακτικής-Προώθησης


Τ

όσο η διαχείριση «Εταιριών πρακτικής» όσο και η διαχείριση Εκπαιδευτών και Καταρτιζομένων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαχείρισης παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης γενικών στοιχείων και προώθησης στην απασχόληση με την δυνατότητα διασύνδεσης που προσφέρει το Argus με την Πυξίδα απασχόλησης.


Στο αρχείο εταιρειών γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των εταιρειών. Καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν

 • Στοιχεία εταιρείας
 • Βασικά
 • Προσωπικά
 • Επαφές
 • Υποκαταστήματα
 • Τμήματα
 • Ομάδες
 • Θέσεις
 • Επικοινωνίες
 • Εκδηλώσεις

Τα στοιχεία, λόγω του πλήθους τους καταχωρούνται σε πολλές σελίδες ανάλογα με το είδος τους.

Στο αρχείο εταιρειών καταχωρούνται τα στοιχεία των εταιρειών οι οποίες έχουν συναλλαγές με το ΚΕΚ ως

 • Εταιρείες πρακτικής
 • Εταιρείες στις οποίες οι καταρτιζόμενοι προωθούνται για απασχόληση
 • Εταιρείες οι οποίες στέλνουν το προσωπικό τους για εκπαίδευση (π.χ. σε προγράμματα ΛΑΕΚ)
 • κλπ


Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με κόκκινο χρώμα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά αν είναι γνωστά την ώρα της καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνουν γνωστά και να καταχωρηθούν.


Τα στοιχεία που καταχωρούνται για μία εταιρεία είναι (κατά σελίδα):