Παράμετροι

Οι «Παράμετροι» αφορούν τις κατηγορίες που απαιτούνται για την καταχώριση των στοιχείων των εκπαιδευομένων και την παρακολούθηση των μεταξύ τους συναλλαγών.