ΚαταστάσειςΟι «Καταστάσεις» εκπαιδευομένων αφορούν καταλόγους οι οποίοι υπακούν στα φίλτρα που έχει ορίσει ο χρήστης. Mε χρήση των φίλτρων αυτών, μπορούμε να προβάλλουμε ή να εκτυπώσουμε μια ποικιλία καταστάσεων στοιχείων καταρτιζομένων

Αφού καταχωρήσουμε τις επιθυμητές τιμές στη φόρμα των φίλτρων, ο συνδυασμός των τιμών αυτών θα οδηγήσει στην εμφάνιση της λίστας στην οθόνη με δύο τρόπους


  •  Εξαγωγή αναφοράς και δυνατότητα αποθήκευσης στην επιθυμητή μορφή

  •   Εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης του φίλτρου σε φύλλα Excel  και δυνατότητα αποθήκευσης στην μορφή αυτή