• Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οποία έχουν αποκτήσει πτυχίο οι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΚΕΚ.