• Επίπεδα πτυχίων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα επίπεδα των πτυχίων των εκπαιδευτών. Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

  • Περιγραφή
  • Επίπεδο

Υπάρχουν οι ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:

    • < ΤΕΙ
    • ΤΕΙ
    • ΑΕΙ
    • Μεταπτυχιακά