• Θέματα κατάρτισης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα θέματα στα οποία μπορούν να προσφέρουν κατάρτιση οι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΚΕΚ.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

  • Κωδικός θέματος
  • Περιγραφή
  • Παρατηρήσεις