• Κατηγορίες εκπαιδευτών/ΣτελεχώνΗ διαμόρφωση των κατηγοριών των εκπαιδευτών είναι ελεύθερη και καθορίζεται από τις ανάγκες του φορέα κατάρτισης ως προς μία πρόσθετη ομαδοποίση. Στο παρόν παράδειγμα η κατηγοριοποίηση εγινε με βάση την αξιοπιστία τους ως εκπαιδευτες.