Παράμετροι


Οι «Παράμετροι» αφορούν τις κατηγορίες που απαιτούνται για την καταχώριση των στοιχείων των εκπαιδευτών και την παρακολούθηση των μεταξύ τους συναλλαγών.