• Κατάλογοι εκπαιδευτών

Στην φόρμα αυτή μπορούμε με χρήση φίλτρων να προβάλλουμε ή να εκτυπώσουμε μια ποικιλία καταστάσεων στοιχείων εκπαιδευτών.

Ανάλογα με τις ανάγκες μας μπορούμε να εκτυπώσουμε είτε μια απλή συνοπτική κατάσταση είτε τα στοιχεία ταυτότητά τους είτε ποιο σύνθετες καταστάσεις που περιλαμβάνουν σπουδές κλπ.