Διαχείριση εκπαιδευτών

Στο αρχείο «Εκπαιδευτών» καταχωρούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την συνεργασία της μονάδας μ’ αυτούς. Έχει ληφθεί μέριμνα η διάταξη των πληροφοριών να είναι κατά ενότητα σε διαφορετικές σελίδες για την διευκόλυνση της επεξεργασίας.


 • ΠροσωπικάΤα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή τη σελίδα είναι:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Φύλο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Πόλη
 • Τ.Κ.
 • ΟΤΑ
 • Χώρα
 • ΑΔΤ
 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Τηλέφωνο
 • Fax
 • E-Mail
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τόπος γέννησης
 • Υπηκοότητα
 • Επάγγελμα
 • Ειδηκότητα
 • ΣΤΕΠ-92
 • Οργανισμός στον οποίο εργάζεται
 • Λογαριασμός τράπεζας
 • ΕΦΕΤ
 • ΚΑΜ
 • Συστάσεις
 • Παρατηρήσεις
 • ΕΚΕΠΙΣ

Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή τη σελίδα αφορούν το ΕΚΕΠΙΣ και  είναι:

 • Μητρώο ΕΚΕΠΙΣ Α
  • Αριθμός Μητρώου
  • Διδακτική εμπειρία(ώρες)
  • Επαγγελματική εμπειρία(μήνες)
  • Κατηγορία
   • Πρακτικό μέρος
   • Θεωρητικό μέρος
   • Βασικές δεξιότητες
 • Μητρώο Β
  • Αριθμός μητρώου Β
  • Εκπαιδευτική δυνατότητα
   • Θεωρία
   • Πρακτική
 • Επίπεδο εμπειρίας
 • ΠΑΠ(ΛΑΕΚ)
 • Πιστοποίηση κατά ΣΤΕΠ-92 • Εκπαιδευτικά


Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή τη σελίδα είναι:

 • Παραρτήματα και περιοχές στις  οποίες διδάσκει
 • Θεματικά πεδία τα οποία διδάσκει
 • Ειδικεύσεις σε Κοινωνικό Αποκλεισμό


 • ΕκπαίδευσηΣυμπληρώνουμε τα πτυχία που έχει ο εκπαιδευτής.


Για κάθε πτυχίο συμπληρώνουμε:

 • Το εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Το τμήμα
 • Την ημερομηνία λήψης πτυχίου

(Πρέπει προηγουμένως να έχουμε καταχωρήσει τα αναγκαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και πτυχία στις παραμέτρους εκπαιδευτών όπως θα δούμε παρακάτω).

 • Τίτλος πτυχίου
 • Ειδικότητα
 • Αναγνώριση. (σε περίπτωση πτυχίου ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος).
 • Στοιχεία αναγνώρισης
 • Ξένες γλώσσες.
  • Γλώσσα
  • Μ. Μητρική
  • Πτυχίο
  • Ετος
  • Γνώση
  • Ομιλία
  • Γραφή
  • Κατανόηση • Κατάρτιση


Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή τη σελίδα είναι:

 • Προγράμματα κατάρτισης που συμμετείχε ως εκπαιδευτής εκτος του φορέα κατάρτισης:
  • Προγράμματα
  • Είδος
  • Φορέας κατάρτισης
  • Ώρες
  • Έτος
  • Επίπεδο
 • Πρόσθετες γνώσεις του εκπαιδευτή
  • Πρόσθετες γνώσεις
  • Πτυχίο
  • Έτος
  • Γνώση
  • παρατηρήσεις • Κατηγορίες Θέματα

Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται:

 • Κατηγορίες εκπαιδευτών/Στελεχών. ( Πεδίο προς ελεύθερη διαμόρφωση στην διαδρομή εκπαιδευτές-παράμετροι-κατηγορίες εκπαιδευτών/Στελεχών)
 • παρατηρήσεις
 • Τα θέματα που διδάσκει
 • Σημειώσεις
 • Ασκήσεις


Οι καταχωρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων. Με την χρήση των φίλτρων μπορούμε εύκολα να βρούμε τους εκπαιδευτές που αφενός μπορούν να διδάξουν ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. CAD) και ταυτόχρονα διατίθενται να ταξιδέψουν εκτός έδρας στην περιοχή που πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα(Σελίδα εκπαιδευτικά).


 • ΕπικοινωνίεςΤα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή τη σελίδα είναι:

 • Ημερομηνία-Ωρα
 • Χειριστής
 • Μορφή επικοινωνίας
 • Λόγος
 • Θέμα
 • Εκκρεμής επικοινωνία
 • Ολοκληρώθηκε
 • Παρατηρήσεις


 • Ασφαλιστικά


Τα στοιχεία αυτά πρέπει να καταχωρούνται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της μισθοδοσίας του εκπαιδευτή

Στην σελίδα αυτή καταχωρούμε τα εξής:

 • Aσφάλιστική Κατηγορία
 • Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 • ΑΜΚΑ
 • Νεοεισερχόμενος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
 • Ειδικότητα
 • Ειδική περίπτωση ασάλισης
 • Εκδίδει ΑΠΥ. (Αν εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή όχι).
 • Ασφ. Φορέας
 • Αρ. Μητρώου
 • Ασφαλιστική κατάσταση (προ 2002)