• Τόποι προορισμού

Για κάθε Τόπο Προορισμού συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή

Οι περιγραφές του τόπου προορισμού που περιγράφονται σε αυτή την οθόνη χρησιμοποιούνται στα παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.