• Τόποι φόρτωσης

Για κάθε Τόπο Φόρτωσης συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή


Οι περιγραφές του τόπου φόρτωσης που περιγράφονται σε αυτή την οθόνη χρησιμοποιούνται στα παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.