• Τρόποι αποστολής

Για κάθε Τρόπο Αποστολής συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Κωδικό αναφοράς του τρόπου αποστολής στην Intrastat

Οι περιγραφές του τρόπου αποστολής που περιγράφονται σε αυτή την οθόνη χρησιμοποιούνται στα παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.