Στην διαδρομή  προγράμματα-εργαλεία-αξιολόγηση-απαντήσεις ερωτηματολογίων συνδέουμε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Πατώντας το πλήκτρο , δημιουργούμε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταχωρηθεί το ερωτηματολόγιο είναι τα ακόλουθα:


  • Περιγραφή. Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
  • Φάση. Φάση του προγράμματος  
  • Ερωτηματολόγιο. Ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση

Με το πλήκτρο  αποθηκεύουμε το ερωτηματολόγιο μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις καταχωρήσεις μας

Επεξεργασία ερωτηματολογιου αξιολογησησ

Σημαντικό: Πριν προχωρήσουμε στην καταχώριση των απαντήσεων, μπορούμε να επεξεργαστούμε το ερωτηματολόγιο μας και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία καταχώρισης των απαντήσεων. Η επεξεργασία γίνεται αμέσως μετά την καταχώριση η πατώντας το πλήκτρο .

Στην οθόνη επεξεργασίας του ερωτηματολογίου βλέπουμε στο επάνω τμήμα τις ενότητες προς αξιολόγηση και στο κάτω τμήμα τα πλήκτρα επεξεργασίας αξιολογουμένων ( στην περίπτωση μας των καταρτιζομένων )  αξιολογούντων(εκπαιδευτών) και εξαγωγής απαντήσεων σε Excel .  

Πιέζοντας το πλήκτρο  βλέπουμε την λίστα του συνόλου των εκπαιδευτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είτε ως εκπαιδευτές θεωρίας, είτε ως εκπαιδευτές πρακτικής, είτε ως αναπληρωματικοί.


Για να εμφανίζονται μόνοι οι «κατάλληλοι» ως αξιολογούντες, διαγράφουμε αυτούς που δεν απαντούν, όπως πχ σε περίπτωση που οι αξιολογούντες είναι εκπαιδευτές θεωρίας, διαγράφουμε τους εκπαιδευτές πρακτικής και αντίστροφα. Η ίδια διαδικασία  αφορά και στους αξιολογούμενους σε περίπτωση αποχωρήσεων από το πρόγραμμα. Η παρακάτω φόρμα εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο

Με το πλήκτρο  μπορούμε να εξάγουμε τις απαντήσεις που αφορούν σε μια ενότητα σε Excel και να τις επεξεργαστούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας.

καταχωριση απαντησεων

 Η καταχώριση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιολόγησης γίνεται πατώντας το πλήκτρο