Η καταχώριση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου επιλογής γίνεται πατώντας το πλήκτροΕπιλέγουμε το όνομα του υποψηφίου.  Η καρτέλα «στοιχεία υποψηφίου» θα συμπληρωθεί αυτόματα από το μητρώο των καταρτιζομένων. Στην καρτέλα «κριτήρια επιλογής» καταχωρούμε την βαθμολογία των κριτηρίων επιλογήςΗ διαδικασία επιλογής και ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του Argus στο κεφάλαιο που πραγματεύεται την ομάδα των καταρτιζομένων.