Περιοχές

Τα γεωγραφικά δεδομένα αφορούν στις περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων και κατ΄ επέκταση στους νομούς, τις περιφέρειες και τους δήμους στους οποίους αυτές υπάγονται.

Για κάθε Περιοχή καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

  • Κωδικός
  • Περιοχή
  • ο ΟΤΑ στον οποίο ανήκει
  • ο Νομός στον οποίο ανήκει ο ΟΤΑ
  • η  περιγραφή της περιοχής με πεζά