Χώροι υλοποίησης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Χώρων Υλοποίησης που χρησιμοποιεί το ΚΕΚ για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Για κάθε χώρο συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

 • Περιγραφή
 • Πόλη/Περιοχή στην οποία βρίσκεται (γίνεται επιλογή από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα Γεωγραφικά Δεδομένα - Περιοχές).
 • Τύπος χώρου υλοποίησης
  • Ίδια δομή
  • Δομή συνεργαζόμενου ΚΕΚ
  • Σχολείο
  • Χώρος τρίτου
 • Πλήρης Διεύθυνση με Τηλέφωνο και Fax
 • Αν είναι Πιστοποιημένη Δομή
 • Αίθουσες. ( Καταχωρούνται οι αιθουσες με τα χαρακτηριστικά πιστοποίησης τους).