• Γεωγραφικά δεδομέναΠαραρτήματα


Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Παραρτημάτων του ΚΕΚ.

Για κάθε παράρτημα συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

  • Περιγραφή
  • Αν είναι η Έδρα
  • Αν είναι Κεντρική Δομή
  • Αν είναι ε νεργό
  • Ο Τόπος στον οποίο βρίσκεται (γίνεται επιλογή από τους Χώρους Υλοποίησης που είναι σημειωμένοι ως Πιστοποιημένες Δομές)
  • Πρόθεμα σύνδεσης με την Λογιστική
  • Αρ. Παραρτήματος ΙΚΑ