• Κατηγορίες συμφωνητικώνΣτην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα διαφορετικά είδη συμφωνητικών για κάθε είδος συνεργάτη.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

  • Κωδικός.
  • Περιγραφή
  • Προεπιλεγμενο όνομα αρχείου.  ( Η προεπιλογή του Argus όπως ορίζεται στα πρότυπα του επιχειρησιακού)
  • Ονομα αρχείου. ( Δεν χρησιμοποιείται).
  • Συνεργάτης.