• Κατηγορίες συνεργατώνΣτην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα διαφορετικά είδη των Συν- εργατών του προγράμματος.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

  • Κωδικός.
  • Περιγραφή
  • Ρόλος
  • Τύπος σύμβασης. ( Ειδος του πρότυπου συμφωνητικού που θα χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της συνεργασίας)