• Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες


Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

  • Κατηγορία ομάδας. (Περιγραφή ομάδας).
  • Μέλη της ομάδας.
    • Κωδικός
    • Περιγραφή
    • Κατηγορία
    • ΕΚΟ