• Θεματικά πεδία

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα Θεματικά Πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο το ΚΕΚ, ο κωδικός και η περιγραφή τους όπως δίνονται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης.