• Ωράρια υλοποίησης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Ωραρίων Υλοποίησης, τα οποία χρησιμεύουν για να εμφανίζονται σε διάφορες εκτυπώσεις.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Ώρες μαθήματος
  • Ώρα έναρξης
  • Ώρα λήξης
  • Ώρες μαθημάτων
  • Ώρες διαλειμμάτων

Η σύνδεση των ωραρίων γίνεται στην καταχώρηση του Ωρολογίου Προγράμματος.