• Εκπαιδευτικά

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν σε παραμέτρους εκπαιδευτικών θεμάτων. Η παράμετρος «Εκπαιδευτικά» αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

«Γλώσσες»  -  «Επίπεδα γνώσης γλωσσών»  -  «Πρόσθετες γνώσεις» -  «Επίπεδα πρόσθετων γνώσεων» -  «Επίπεδα εκπαίδευσης»