• Λογαριασμοί ειδών

Χρησιμοποιούνται για την σύνδεση της Εμπορικής Διαχείρισης με την Λογιστική.

Για κάθε Λογαριασμό Είδους συμπληρώνουμε τα ακόλουθα προθέματα σύνδεσης:

  • Αγορών
  • Πωλήσεων
  • Κατηγορίας Αγορών
  • Κατηγορίας Πωλήσεων
  • Φ.Π.Α. Αγορών
  • Φ.Π.Α. Πωλήσεων