• Επιχειρησιακά

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των επιχειρησιακών. Η επιλογή της ενότητας «Επιχειρησιακό» εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη η οποία αποτελείται από τις παρακάτω σελίδες:


Παράμετροι

Οι κύριες παράμετροι του επιχειρησιακού

Τιμολόγηση

Παραμετροποίηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η τιμολόγηση στις εταιρείες ή στους καταρτιζόμενους του επιχειρησιακού

Κωδικοί προϋπολογισμού

Εδώ δομείτε τους κωδικούς προϋπολογισμού του επιχειρησιακού

Πρότυπα (συμφωνητικών)

Κάθε επιχειρησιακό μπορεί να έχει προσαρμοσμένα συμφωνητικά. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ορίσετε αυτά που επιθυμείτε.

Τίτλοι (επιπέδων προγραμμάτων)

Τα επίπεδα των προγραμμάτων (υποέργο, πρόταση, πρόγραμμα, δράση και φάση) μπορούν να έχουν τα ονόματα που θα επιλέξετε ώστε να ταιριάζουν με τους κανόνες υλοποίησης

Κατηγορίες αμοιβής

Οι αποδεκτές για το επιχειρησιακό κατηγορίες αμοιβής

Παράμετροι επιλογής (καταρτιζομένων)

Σύνθετες παράμετροι επιλογής καταρτιζομένων

ΣΥΥ

Ειδικές παράμετροι ΣΥΥ


Είναι επίσης διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες :

Αντιγραφή ενός επιχειρησιακού από άλλο. Μόλις πατηθεί, το σύστημα ζητά επιβεβαίωσηκαι μόλις δοθεί, ρωτά αν θα αντιγραφεί και το λογιστικό σχέδιοκαι τέλος αντιγράφει το επιχειρησιακό σε νέο όνομα το οποίο ακολούθως μπορείτε να μεταβάλετε.

Η λειτουργία είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί η δημιουργία και παραμετροποίηση ενός επιχειρησιακού με το χέρι είναι πάρα πολύ επίπονη διαδικασία και είναι ευκολότερο να επιλέξετε ένα επιχειρησιακό που μοιάζει με αυτό που θέλετε, να το αντιγράψετε και τέλος να το προσαρμόσετε.

Αντιγραφή συστήματος προϋπολογισμού από άλλο επιχειρησιακό. Αφού επιλέξετε το επιχειρησιακό από το οποίο θα γίνει η αντιγραφήτο σύστημα αντιγράφει τους κωδικούς προϋπολογισμού. Η λειτουργία είναι χρήσιμη στην περίπτωση που δημιουργήσατε ένα επιχειρησιακό με το χέρι ή αντιγράψατε ένα επιχειρησιακό χωρίς τους κωδικούς και επιθυμείτε να πάρετε ένα έτοιμο σύστημα κωδικών προϋπολογισμού από άλλο επιχειρησιακό.

Κονσόλα έκδοσης εντύπων. Εμφανίζεται η κονσόλα έκδοσης των εντύπων του συγκεκριμένου επιχειρησιακού

Λοιπές παράμετροι επιχειρησιακού. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην ανάλογα με το είδος του επιχειρησιακού ζητείτε να συμπληρώσετε τις κατάλληλες τιμές : Απόδοση δικαιωμάτων σε επίπεδο επιχειρησιακού