Επεξεργασία ομάδας στόχου


Κατά την δημιουργία ή επεξεργασία μιας ομάδας στόχου, έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε τα παρακάτω στοιχεία:


Θέμα

Το θέμα που περιγράφει την ομάδα στόχο

Αφορά

Εδώ μπορείτε να το αφήσετε κενό ή να επιλέξετε το τύπο μητρώων (Συναλλασσόμενος, καταρτιζόμενος, εταιρία, εκπαιδευτής, Lead, κτλ) στο οποίο θα αφορά η ομάδα στόχος.

Εάν επιλέξετε κάποιο μητρώο, τότε στην ομάδα θα επιτρέπεται να εισάγετε μέλη μόνο από το μητρώο στο οποίο αφορά.

Έργο

Επιλέγετε τον τύπο του έργου (π.χ. επιχειρησιακό, υποέργο, πρόγραμμα, κτλ) και τον αντίστοιχο έργο που έχετε καταχωρήσει στο Argus, έτσι ώστε να το συνδέσετε με την ομάδα. Παράδειγμα είναι η χρήση για την αυτόματη συμπλήρωση των αιτήσεων Voucher

Βαθμολόγηση

Επιλέγετε τον τύπο βαθμολόγησης/μοριοδότησης που έχετε φτιάξει και θέλετε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να βαθμολογήσετε την ομάδα και να υπολογίσετε τα μόρια του κάθε μέλους

Περιγραφή

Εισάγετε μια περιγραφή της ομάδας ή άλλες σημειώσεις που θέλετε για αυτή.


Εισαγωγή μελών


Η εισαγωγή μελών σε μια ομάδα στόχου γίνεται με 2 τρόπους:


1. Εφόσον έχετε επιλέξει κάποιον τύπο μητρώου που αφορά η συγκεκριμένη ομάδα, τότε γίνεται ενεργό το κουμπί .

Κάνοντας κλικ σε αυτό, ανοίγει το αντίστοιχο μητρώο από όπου μπορείτε να εισάγετε κάποιο φίλτρο και να επιλέξετε τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν.

Στην συνέχεια, στην φόρμα προβολής των εγγραφών του μητρώου, κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση Ομάδας Στόχου και οι εγγραφές του μητρώου θα προστεθούν ως μέλη της ομάδας. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία προκειμένου να εισάγετε περισσότερες εγγραφές.


2. Έχοντας αποθηκεύσει την ομάδα, με την χρήση του drag n' drop, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε τις εγγραφές που θέλετε. Αυτό γίνεται ως εξής: Έχετε ανοιχτό το παράθυρο της ομάδας στόχου και παράλληλα έχετε ανοιχτό το παράθυρο της προβολής των εγγραφών κάποιου μητρώου, Μπορεί να επιλέξετε τις εγγραφές του μητρώου που θέλετε (CTRL-Click, SHIFT-click) και να τις μεταφέρετε και να τις αποθέσετε στην περιοχή των μελών της ομάδας.

Επίσης, όταν επεξεργάζεστε την εγγραφή ενός μητρώου, μπορείτε να εκτελέσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία, κάνοντας κλικ στο σύμβολο της άγκυρας  και μεταφέροντας το.


Σημείωση: Εάν η ομάδα στόχου αφορά συγκεκριμένο μητρώο (π.χ. Leads), τότε μπορείτε να εισάγετε ως μέλη, με οποιονδήποτε τρόπο, μόνο Leads. Εάν η ομάδα δεν αφορά σε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο, τότε μπορείτε να εισάγετε μέλη από οποιοδήποτε μητρώο. Επίσης, εάν η ομάδα περιέχει ως μέλος την εγγραφή που προσπαθείτε να επανεισάγετε, το σύστημα δεν θα σας αφήσει να κάνετε την διπλοεγγραφή.


Διαγραφή ομάδας Στόχου


Για να διαγράψετε την ομάδα, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τα μέλη της (κάνοντας κλικ και πατώντας το πλήκτρο DEL) και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί .Δημιουργία Επικοινωνίας


Στην καρτέλα δημιουργία επικοινωνίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα επικοινωνία με παραλήπτες/συμμετέχοντες τα μέλη της ομάδας.

Απλά πηγαίνετε στην καρτέλα επικοινωνίες και πατήστε Νέα Επικοινωνία.Θα δημιουργηθεί μία νέα επικοινωνία από την οποία μπορείτε να αφαιρέσετε εάν θέλετε τους παραλήπτες που δεν επιθυμείτε.


Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τα μέλη της ομάδας που θέλετε (π.χ. τους επιτυχόντες αποτελεσμάτων voucher) και να κάνετε δεξί κλικ -> Δημιουργία νέας επικοινωνίας στους επιλεγμένους.


Δημιουργία καταστάσεων


Πατώντας το κουμπί , μπορείτε να παράξετε καταστάσεις με στοιχεία αποτελεσμάτων voucher ή στοιχεία επικοινωνίας για τα μέλη της ομάδας. Μάλιστα, μέσω της χρήσης του φίλτρου, μπορείτε να παράξετε καταστάσεις για συγκεκριμένα μέλη (όπως τους επιτυχόντες, αυτούς με ή χωρίς αριθμό ΚΑΥΑΣ, κτλ).