Νέα εργασία / Επεξεργασία εργασίαςΓια να δημιουργηθεί μια ‘Νέα εργασία’ ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Στο κεντρικό μενού, ο χρήστης επιλέγει CRM > Εργασίες

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγει το πεδίο ‘+ Νέο’ (που βρίσκεται στο επάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου)

Αυτόματα, θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο :


Καρτέλα "Εργασία"

Στην καρτέλα αυτή, μπορεί κανείς να συμπληρώσει τα εξής:


Θέμα

Το θέμα/τίτλος της εργασίας

Έναρξη / Παράδοση

Ημερομηνίες και ώρες έναρξης και παράδοσης(λήξης) της εργασίας

Ολοήμερο

Εάν μια εργασία είναι ολοήμερη, το επιλέγετε

 Υπενθύμιση

Ορίζετε πόσα λεπτά,ώρες ή μέρες νωρίτερα θέλετε να σας υπενθυμίσει το σύστημα την εργασία αυτή. Η υπενθύμιση θα εμφανιστεί στο παράθυρο υπενθυμίσεων.

Κατάσταση

Επιλέγετε την κατάσταση της εργασίας. Καθώς εξελίσσεται η εργασία, ενημερώνετε και την κατάσταση.

Προτεραιότητα

Ορίζετε την προτεραιότητα της εργασίας

Κατηγορία

Ορίζετε την κατηγορία της εργασίας. Οι κατηγορίες από τις οποίες επιλέγετε, είναι παραμετρικές και μπορείτε τις δημιουργήσετε εσείς.

Ολοκλήρωση

Εισάγετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας (0-100)

Ανάθεση

Επιλέγεται τον χρήστη στον οποίο κάνετε την ανάθεση και θα εκτελέσει την εργασία

Τμήμα

Εάν θέλετε, συνδέετε την εργασία με κάποιο τμήμα του οργανισμού

Αφορά

Επιλέγετε αυτόν στον οποίο αφορά η εργασία και συνδέεται με αυτή. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μητρώα (συναλλασσόμενος, εταιρία, εκπαιδευτής, καταρτιζόμενος, Lead, χρήστης). Στην περίπτωση που είναι εταιρία ή συναλλασσόμενος, μπορείτε να επιλέξετε και συγκεκριμένα σε ποια επαφή των πρώτων αφορά.

Έργο

Επιλέγετε το έργο στο οποίο αφορά και συνδέεται με την εργασία

Περιγραφή

Εισάγετε αναλυτικά αυτά που θέλετε να περιγράψετε και να σημειώσετε στην εργασία.


Αφού συμπληρώσετε/ενημερώσετε τα πεδία της εργασίας που σας ενδιαφέρουν, αποθηκεύετε την εργασία.


Στην καρτέλα "λεπτομέρειες", έχετε τα διαθέσιμα τα παρακάτω πεδία:

Ποσό χρέωσης

Εισάγετε το ποσό χρέωσης εάν η εργασία είναι τέτοιου τύπου και στην οποία θέλετε να σημειώσετε κάποιο κόστος.

Εσωτερικό κόστος

Εισάγετε το εσωτερικό κόστος της εργασίας εάν υπάρχει

Η εργασία χρεώνεται

Το επιλέγετε για να επισημάνετε ότι η εργασία χρεώνεται.

Η εργασία χρεώθηκε

Το επιλέγετε για να επισημάνετε ότι η εργασία χρεώθηκε

Χρόνος απασχόλησης

Εάν θέλετε, εισάγετε τον χρόνο απασχόλησης/ ενασχόλησης με την εργασία (σε λεπτά)

Κάτοχος

Ορίζετε τον κάτοχο της εργασίας. Από προεπιλογή, ο κάτοχος είναι και ο τρέχον συνδεδεμένος χρήστης.

Δημιουργήθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη δημιουργήθηκε η εργασία

Μεταβλήθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη μεταβλήθηκε η εργασία

Ολοκληρώθηκε

Πληροφορία για το πότε και από ποιον χρήστη ολοκληρώθηκε η εργασίαΚαρτέλα "Αναθέσεις"

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να δείτε αλλά και να δημιουργήσετε υποεργασίες που "κρέμονται" κάτω από την τρέχουσα εργασία. Κάθε υποεργασία είναι μια νέα εργασία και συμπληρώνεται όπως περιγράφεται εδώ. Κάθε υποεργασία με τη σειρά της μπορεί να έχει υποεργασίες και κ.ο.κ.Καρτέλα "Συμμετέχοντες"

Εάν μια εργασία αφορά σε κάποια εκδήλωση, στην καρτέλα αυτή μπορείτε να προσθέτετε συμμετέχοντες (επαφές από όλα τα μητρώα του προγράμματος).

Επιλέγοντας τους συμμετέχοντες που θέλετε από την λίστα και κάνοντας δεξί κλικ, εμφανίζονται επιλογές δημιουργίας νέας επικοινωνίας (sms/email) στους επιλεγμένους.

Για να αφαιρέσετε ήδη καταχωρημένους συμμετέχοντες, επιλέγετε τις προς αφαίρεση εγγραφές και πατάτε το πλήκτρο Delete.


Μενού λειτουργιών εργασίας


Από το μενού λειτουργών στο επάνω μέρος της εργασίας, κάνετε τα εξής:


Αποθήκευση / Αποθήκευση και κλείσιμο

Αποθηκεύετε την εργασία

Διαγράφετε την εργασία. Εάν μια εργασία έχει υποεργασίες  / αναθέσεις, θα πρέπει πρώτα να διαγραφούν αυτές και στην συνέχεια να διαγράψετε την εργασία.

Ορίζετε την περιοδικότητα της εργασίας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εργασία η οποία να συνδέεται με την τρέχουσα. Αποθηκεύοντας τη νέα εργασία, στην προηγούμενη θα εμφανιστεί μια νέα επιλογή στο μενού, Μετάβαση σε. Έτσι, μπορείτε σε συνδεδεμένες (συνεχιζόμενες) εργασίες, να μεταβαίνετε από τη μία εργασία στην άλλη.

Εάν επεξεργάζεστε μια υποεργασία, τότε κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, ανοίγετε την γονική εργασία.

Προβολή αναφοράς της εργασίας

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο μητρώο και πρόσωπο στο οποίο να αφορά η εργασία, τότε μπορείτε με ένα κλικ να αποστείλετε SMS προς το πρόσωπο αυτό, δημιουργώντας αυτόματα μια νέα επικοινωνία

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο μητρώο και πρόσωπο στο οποίο να αφορά η εργασία, τότε μπορείτε με ένα κλικ να αποστείλετε email προς το πρόσωπο αυτό, δημιουργώντας αυτόματα μια νέα επικοινωνία

Άγκιστρο για να εκτελέσετε drag-n-drop της εργασίας και να την μεταφέρεται σε σχετικό παράθυρο.

Προβολή

Από το μενού προβολής, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο των σχετικών με αυτά που σχετίζονται με την εργασία