• Μονάδες μέτρησης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούμε τις μονάδες μέτρησης των ειδών της αποθήκης. Για κάθε μονάδα μέτρησης συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Συντομογραφία (για να εκτυπώνεται στα παραστατικά)
  • Κωδικό Taric
  • Δεκαδικά (με πόσα δεκαδικά παρακολουθείται η μονάδα μέτρησης)