Περιήγηση στις εργασίες

Στο αρχικό παράθυρο, κάνοντας κλικ το εικονίδιο , στο επάνω μέρος στο υπάρχον παράθυρο γίνεται εμφάνιση του φίλτρου εφαρμογής. Στο διαμορφωμένο παράθυρο, ο χρήστης μπορεί να:

  • κάνει αναζήτηση με βάση το θέμα, σε ποια ομάδα ανήκει, βάσει προτεραιότητας, βάσει κατάστασης που βρίσκεται, βάσει κατηγορίας ή τμήματος, αν έχει ανατεθεί ή όχι και αν έχει διαβαστεί,
  • αναζήτηση βάσει ημερομηνιών (δημιουργίας, τροποποίησης, ολοκλήρωσης, έναρξης και παράδοσης),
  • αναζήτηση βάσει ονόματος, κατόχου (αυτός που έχει την εργασία), αναθέτοντος (αυτός που κάνει την εργασία), δημιουργού, βάσει τροποποίησης (αυτός που τροποποίησε την εργασία), βάσει ολοκλήρωσης (αυτός που ολοκλήρωσε την εργασία).


Ο χρήστης, αφού επιλέξει τα κριτήρια αναζήτησης, θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο  που βρίσκεται στο κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου για να γίνει εφαρμογή του φίλτρου.


Στην περίπτωση που θέλει να καθαρίσει όλα τα κριτήρια αναζήτησης που έχει εισάγει, θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο .