• Κατηγορίες Φ.Π.Α.

Στην οθόνη αυτή καταχωρούμε τις κατηγορίες Φ.Π.Α. των ειδών.

Για κάθε κατηγορία Φ.Π.Α. συμπληρώνουμε:

  • Ένα κωδικό και μία περιγραφή για την κατηγορία
  • Ποσοστό (το ποσοστό Φ.Π.Α.)
  • Μειωμένο Φ.Π.Α. (ο κωδικός της κατηγορίας Φ.Π.Α. που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος δικαιούται μείωση Φ.Π.Α.)
  • Πρόθεμα Αγορών και Πωλήσεων (χρησιμοποιείται για την σύνδεση με την Λογιστική)
  • Μηδενικός Φ.Π.Α. (αν η συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο μηδενικός Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές που απαλλάσσονται Φ.Π.Α.)