• Υποχρεώσεις τριμηνιαίων

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να πάρουμε εκτυπώσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις για την υποβολή των τριμηνιαίων, με βάση τα στοιχεία που θα ορίσουμε στο φίλτρο.

Η επιλογή της κατάστασης που θα πάρουμε γίνεται από το πεδίο «Επιλογή Κατάστασης». Παρακάτω φαίνεται ένα απόσπασμα της λίστας των διαθέσιμων καταστάσεων.