• Οικονομικές καταστάσεις

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να πάρουμε μία μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων που αφορούν σε δαπάνες για προγράμματα, με βάση τα στοιχεία που θα ορίσουμε στο φίλτρο.


Καταστάσεις δαπανών

Καταστάσεις πορείας προϋπολογισμού

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να πάρουμε εκτυπώσεις που αφορούν της πορεία του προϋπολογισμού των προγραμμάτων.