Καταστάσεις προγραμματισμούς πρακτικής άσκησης

Από την παρακάτω κονσόλα δημιουργίας καταστάσεων μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά πολύ χρήσιμων καταστάσεων πρακτικής άσκησης όπως φαίνονται παρακάτω