• Καταστάσεις καταρτιζομένων

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να πάρουμε μία ποικιλία εκτυπώσεων που αφορούν καταρτιζόμενους, με βάση τα στοιχεία που θα ορίσουμε στο φίλτρο.


Η επιλογή της κατάστασης που θα πάρουμε γίνεται από το πεδίο «Επιλογή Κατάστασης». Παρακάτω φαίνεται η λίστα των διαθέσιμων καταστάσεων.