• Καταστάσεις μισθοδοσίας εκπαιδευτών

Από την οθόνη αυτή μπορούμε να πάρουμε μία μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων που αφορούν στις αμοιβές των εκπαιδευτών, με βάση τα στοιχεία που θα ορίσουμε στο φίλτρο.


Η επιλογή της κατάστασης που θα πάρουμε γίνεται από το πεδίο «Επιλογή Κατάστασης». Παρακάτω φαίνεται η λίστα των διαθέσιμων καταστάσεων.