Περιοδικές καταστάσεις

Στην ενότητα «Περιοδικές καταστάσεις» περιλαμβάνονται οι καταστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την παρακολούθηση των προγραμμάτων και αφορούν τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους και τον προϋπολογισμό.Ειδικές καταστάσεις

Στις «Ειδικές Καταστάσεις» των προγραμμάτων περιλαμβάνεται η Αίτηση Αποπληρωμής τόσο της συνεχιζόμενης όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού.


  • Αίτηση αποπληρωμής Σ.Ε.Κ. – K.A.

Δημιουργία αίτησης

Με την εργασία αυτή δημιουργείται αυτόματα η αίτηση αποπληρωμής ΣΕΚ, όταν έχουν τελειώσει οι καταχωρήσεις στην εφαρμογή.

Η αίτηση δημιουργείται με βάση το πρότυπο του Υπουργείου και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.