Κινήσεις προγραμμάτων

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων προγραμμάτων  (οι οποίες έχουν προέλθει από την ανάλυση των κινήσεων της λογιστικής) που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».


Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε κίνηση είναι:

  • Η ημερομηνία της κίνησης
  • Το παραστατικό με το οποίο έγινε η κίνηση
  • Αν η εγγραφή είναι προϋπολογιστική
  • Αν η εγγραφή είναι προς έλεγχο (πεδίο που μπορεί να μεταβάλλει ο χρήστης αν θέλει να σημειώσει ότι μία κίνηση πρέπει να ελεγχθεί από κάποιον άλλο χρήστη που γνωρίζει το θέμα καλύτερα)
  • Παρατηρήσεις


Με τη χρήση του κατάλληλου πλήκτρου εμφανίζεται η κίνηση της γενικής λογιστικής από την οποία έχει προέλθει η κίνηση του προγράμματος (εφόσον η κίνηση της λογιστικής είναι στην ίδια χρήση με αυτή στην οποία εργάζεται ο χρήστης).


Επίσης με τη χρήση του ακόλουθου πλήκτρο ανοίγει η φόρμα επεξεργασία της κίνησης.


Στο πάνω μέρος της φόρμας εμφανίζονται τα στοιχεία της κίνησης της λογιστικής καθώς και οι κατηγορίες δαπανών και τα αντίστοιχα ποσά τους.

Για κάθε κατηγορία ο χρήστης δηλώνει σε ποια φάση ποίου προγράμματος θέλει να επιμερίσει το ποσό και σε τι ποσοστό.

Υπάρχει η δυνατότητα να μην επιμερίσει ολόκληρο το ποσό (δηλ. το άθροισμα των ποσοστών να μην είναι 100%) και να συνεχίσει αργότερα τον επιμερισμό.

Με το πλήκτρο που απεικονίζει το αγγλικό ερωτηματικό  εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα με τα προγράμματα που έχουν ανοιχτό υπόλοιπο προϋπολογισμού και στα οποία μπορεί να επιλεγεί η συγκεκριμένη δαπάνη με βάση την περίοδο επιλεξιμότητας για τα προγράμματα και την ημερομηνία της δαπάνης.